سلام! میخوای از کوکی هدیه بگیری؟ 🙂

خیلی ساده اس!

به تناسب خریدت یه مبلغی برات پس انداز میشه که باهاش میتونی هدیه مد نظرتو بگیری 🙂